Apie

Su šokiu, muzika ir daina įžengėme į naują tūkstantmetį – naują vilčių, siekių ir galimybių erą. Intensyviame globalizacijos procese ypač svarbu išlaikyti tautiškumą kaip vieną iš mūsų tautos identiteto išraiškų.

Kas akimirką ateitis virsta dabartimi, dabartis – praeitimi. Rodos tik ką užgimė vienas pirmųjų Lietuvoje tautinių šokių ansamblių – „Rasa“. Tai buvo 1967 metais lapkričio mėnesį. Aidi pamėgtos ir naujos melodijos, šokių aidus ir dalyvių šypsenas nusineša vėjas, karta keičia kartą, o kolektyvas išlieka gyvybingas ir įdomus. Jei vienu metu sugrąžintume tai, kas šokta, grota ir dainuota, koncertas tęstųsi savaites.

Tautinių šokių ansamblis „Rasa“ – tai liaudies instrumentų orkestro ir tautinių šokių  grupių junginys. Švelnus birbynės raliavimas, kanklių skambėjimas, užkrečiantis armonikos linksmumas vykusiai susilieja su daina, uždega šokiui ir išraiškingai pateikiama žiūrovui. Ta garsų, spalvų ir judesių harmonija plačiai išgarsino ansamblį ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
Ansamblio programos sėkmė – liaudiški kūriniai pritaikyti sceniniam atlikimui gero meninio lygio. Pritaikyti scenai lietuviški šokiai ir dainos yra tarsi jungtis tarp praeities ir dabarties. Tai vienas iš būdų kuo ilgiau išsaugoti savo identitetą kosmopolitinės kultūros antplūdyje. Prieš 50 metų tą instinktyviai pajuto „Rasos“ ansamblio kūrėjai. Buvo ir nemažai pavyzdžių vidurio Europos šalyse – dauguma kolektyvų šoka etnografiniu pagrindu sukurtus sceninius šokius. Šokiuose, kuriuos šoka „Rasa“, yra pakankamai etnografijos, nemažai lietuviškų tradicijų; spalvų, formų, šiek tiek klasikos elementų, mūsų gyvenimo būdo atspindžių.

Daugiausia ansamblyje šokėjų. Yra dvi grupės: jaunimo – išdykėliškai veržli ir džiaugsminga, senjorų – stabili, žavi ir išmintinga. Šokėjai moka daug įvairių šokių, ratelių ir žaidimų.
Per ilgus amžius lietuviai sukūrė nemažai autentiškų muzikos instrumentų, kurie šiek tiek patobulinti yra populiarūs lietuvių liaudies muzikos orkestruose. Visi pagrindiniai yra ir „Rasa“ ansamblio orkestre. Greta liaudies instrumentų orkestro ansamblyje grojama ir įprastais instrumentais – armonika, smuiku, klarnetu, būgnu, kontrabosu.

Penkis dešimtmečius kolektyvas gyvuoja it darni šeima, kasmet pasipildydamas naujais nariais. Jame susitinka ir puikiai sutaria studentai, moksleiviai, tarnautojai, įvairių profesijų darbuotojai. Išėjusieji iš ansamblio visam laikui išlieka šios darnios šeimos nariais. Storuose ansamblio metraščiuose užrašyta ansambliečių pavardės ir visi – didesni ar mažesni susitikimai su žiūrovais, kurių būta beveik tūkstantis.
Ansamblis „Rasa“ koncertavo Anglijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Liuksemburge, Moldovoje, Olandijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Serbijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Šiaurės Korėjoje, Škotijoje, Švedijoje, Turkijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Vietname, Vokietijoje.